top of page

Reklamos projektų derinimas

  Prieš gaminat visas reklamines iškabas ir viešuosius užrašus būtina juos suderinti su miestų savivaldybėmis, pateikti visus tam reikalingus dokumentus, parengti reklamos projektą. Parengtas reklamos projektas turi atitikti visus galiojančius reikalavimus.

   Sumokėjus rinkliavą savivaldybei už išorinę reklamą, išduodamas leidimas ją įrengti. Mokesčio dydis priklauso nuo išorinės reklamos dydžio ir leidimo galiojimo termino. Mokestį už išorinės reklamos leidimą, kiekviena savivaldybė nustato atskirai.

  Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 dienos įsigaliojo naujas reklamos įstatymas, kuriame numatyta sugriežtinta atsakomybė už iškabas, pakabintas neturint leidimo iš savivaldybių ir kitų atsakingų institucijų. Įstatymą galite pamatyti paspaudę žemiau pateiktą nuorodą:

      http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447282&p_query=&p_tr2=2

 Jūsų patogumui  ruošiame reklamos projektus, pageidaujant atliekame reklamos projektų derinimo darbus, gauname leidimus iš reikiamų institucijų, visuose Lietuvos miestuose. Jums tereikia pateikti šiuos dokumentus:

  •  Įgaliojimą, kad mūsų įmonė gali atlikti projekto derinimo darbus bei atsiimti suderintą projektą iš savivaldybės.

  • Juridinio asmens registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją.

   • Žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių projektuojamas reklaminis įrenginys, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento (ne senesnio kaip 1 metai) kopiją.

   Užsakyti  ją galite internetu:
       https://www.registrucentras.lt/epas/darbasForm.do?tipas=9

  Pastabose būtina pažymėti: „reikalingas savininkų sąrašas pagal nurodytą adresą“.

   • Dokumentus, patvirtinančius  žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių pageidaujama įrengti reklaminį įrenginį, savininko ir (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklamos skleidėjas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Reikalingas 51 % savininkų sutikimų.

  • Prekių ženklo arba logotipo registravimo liudijimo kopiją, jei numatoma naudoti šį ženklą IVR sprendiniuose.

   Visos dokumentų kopijos turėtų būti pateiktos su patvitinimu, kad dokumento kopija tikra.

  Papildoma informacija dėl vaizdinės reklamos (lauko reklamos) įrengimo Kauno mieste: http://www.kaunas.lt/urbanistika/isorines-reklamos-projektu-derinimas/

Derinimas.jpg
bottom of page